BalticNet-PlasmaTec Koszalin

http://balticnet.tu.koszalin.pl/

Promocja projektu (3. Promocja projektu)

W ramach wielu działań projektowych Politechnika Koszalinska stara się aktywnie promować projekt „Sieć BalticNet-PlasmaTec”. Prowadzona jest akcja ankietyzacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw, która połączona jest z informowaniem na temat potencjalnych zastosowań technologii plazmowych w przemyśle. Do ankiet, które są wysyłane do mśp dołączona jest broszura, która w prosty sposób obrazuje możliwości jakie stwarzają technologie plazmowe.
Na stronie internetowej Politechniki Koszalinskiej www.tu.koszalin.pl umieszczono odnosnik kierujący na koszalińską stronkę poświęconą projektowi. Na tej stronce na bieżąco będą zamieszczane aktualności na temat projektu oraz informacje o nim wraz z linkiem do strony www.balticnet-plasmatec.org.
Przygotowane są również broszury dotyczące projektu, które są prezentowane podczas różnych spotkań i konferencji, ostatnio podczas międzynarodowych targów poznańskich w czerwcu 2007 r.