BalticNet-PlasmaTec Koszalin

http://balticnet.tu.koszalin.pl/

Informacje ogólne o projekcie (1. O nas)

Informacje ogólne o projekcieSieć BalticNet – Plasma Tec
Technologia plazmy - rozwiązania dla nowych przedsięwzięć
Nazwa projektu:
"Sieć BalticNet-PlasmaTec"

Źródło finansowania:
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Polski (Województwa Zachodniopomorskiego).

Termin realizacji:
01.07.2005 – 31.12.2007


Sieć BalticNet – PlasmaTec – jest siecią placówek naukowych, jednostek gospodarczych oraz centrów technologicznych Euroregionu Pomerania kreującą i wspierającą inicjatywy na rzecz:
• popularyzacji wiedzy o zastosowaniach technologii plazmy niskotemperaturowej w tym również w ramach edukacji w szkołach ponad podstawowych, gimnazjalnych i wyższych,
• transferu rezultatów badań ośrodków naukowych do jednostek gospodarczych w zakresie tematycznym właściwym dla sieci,
• zintensyfikowania wykorzystywania technologii plazmy niskotemperaturowej w Euroregionie Pomerania,
• stwarzania warunków organizacyjnych i merytorycznych do inicjowania nowych projektów, których celem będzie wsparcie średnich i małych przedsiębiorstw wykorzystujących w sposób bezpośredni lub pośredni technologie plazmowe,
• pozyskiwania kolejnych partnerów sieci w regionie basenu morza bałtyckiego.

Projekt Sieć BalticNet-PlasmaTec realizowany jest w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Polski (Województwa Zachodniopomorskiego).
Celem projektu Sieć BalticNet-PlasmaTec jest również wypracowywania form wpływu na postęp techniczny i wzrost gospodarczy oraz stworzenie nowych miejsc pracy w Euroregionie Pomerania poprzez wdrożenia technologii plazmowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego.
Funkcjonowanie Sieci BalticNet-PlasmaTec oraz jej odpowiednie zarządzanie poprzez innowacyjną informatyczną platformę współpracy i intensywny marketing przyczyni się do wzrostu znaczenia technologii plazmy niskotemperaturowej w obszarze Euroregionu Pomerania.

Punkt sieci BalticNet-PlasmaTec przy Politechnice Koszalińskiej program projektu realizuje poprzez następujące usystematyzowane działania:
• Wdrożenie akcji ankietyzacji dot. ustalenia istniejących i potencjalnych możliwości zastosowań technologii plazmowych w jednostkach gospodarczych województwa zachodniopomorskiego – kierownik działania dr inż. Bogdan Warcholiński

• Działania na rzecz popularyzacji wiedzy o plaźmie w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych – kierownik działania dr Tomasz Suszko

• Działania na rzecz kreowania projektu celowego dotyczącego podjęcia produkcji dydaktycznych pomocy naukowych z zakresu technik i technologii próżniowych ze współudziałem Zakładów Techniki Próżniowej ”TEPRO” w Koszalinie – kierownik działania
dr Jan Staśkiewicz,
• Działania na rzecz kreowania warunków programowo-organizacyjnych powołania kierunku nauczania „Inżynieria materiałowa” o specjalności „próżniowe technologie plazmowe” na Wydziale Mechanicznym PK – kierownik działania prof. dr hab. Jerzy Ratajski..

• Organizacja warsztatów międzynarodowych dot. zastosowań próżniowych technologii plazmowych w przemyśle narzędziowym – kierownik działania dr inż. Witold Gulbiński.